Så til søs med Margrethe I – med turbåd til søsidens Viborg

 

Da ”Margrethe I” i den tidlige sommer 1990 ankom til Viborg søerne, fik hun en modtagelse, der var en majestæt værdig. Det gode skib ”Margrethe I” af Viborg har ikke skuffet. Hun er det samlet midtpunkt for søens folk. Op mod en kvart million passagerer har i de første 25 år fået søstærke indtryk. Lige så populær er hun blandt dem, der står på landjorden og hilser muntert på. Hun er et stykke Viborg, og hendes regeringstid bliver lang som Dronning Viktorias, stol på det.

 

Allerede den 3. november 1937 kom skibet til at hedde ”Margrethe” efter at det i 2 år havde tøffet rundt under navnet ”Hatona”. Da Jørn Grønkjær, Viborgs daværende turistchef, fik kølhalet og ombygget hende, ville han ikke begå den dumhed at døbe hende om. En Sådan handling kan bringe ulykke over et skib. Jørgen Grønkjær satte det romerske ettal bagefter, fordi fartøjet nu engang er nummer ét i søerne, og fordi navnet på Nordens dronning så fornemt passer til historiens by.

 

Viborg og Margrethe

 

Nogle få glimt viser, at også den oprindelige ”fru konge” havde berøring med Viborg.

 

Viborg landsting hyldede Margrethe I i 1387. Kongehyldningsmonumentet på Margretheplænen ved Viborg domkirke forestiller netop Margrethe I og hendes søstres barnebarn, den senere Erik af Pommern. På et tidspunkt måtte hun redde samme landstings formand, ridder Jens Nielsen Løvenbalk. Jens Nielsen Løvenbalk havde i arrigskab slået en mand ihjel. Han klarede skærene med et par bodshandlinger, som dronningen ordinerede.

 

Margrethe I skænkede i 1393 Niels Bugges Hald til biskoppen og de mange mursten herfra til et Vor Frue Kapel ved Viborg Domkirke. Hendes ”Forordning for Jylland” gled i 1396 igennem Viborg Landsting og befæstede hendes magt. Dronningen over Norge, Sverige og Danmark ejede også et hus i Viborg, nemlig Nytorv 3, hvor Nørrejyllands første apotek, Svaneapoteket, i mange år lå, og hvor de tøndehvælvede klædre sikkert er fra den tid.

 

Viborg Årgang 1935

 

Tilbage til dronningen over Viborg Nørresø og Viborg Søndersø. Hendes sødygtige majestæt så dagens lys på Nyborg Skibs- og Bådebyggeri i 1935 - gjort af gode lærke og egetømmer og med en længde på 11,8 meter. Altså runder hun pynten med de 80 år i jubilæumsåret 2015. Efter 2 år som privat lystsejler kom hun til bådfarten på Lyngby sø, Bagsværd Sø og Furesøen, og her residerede ”Margrethe” helt frem til 1970, da hun begyndte en tilværelse som dampbåd i Haderslev.

 

Viborg turistbureaus ”rederi” byggede for en hel del private og kommunale kroner skibet om. på Årøsund Bådebyggeri fik det blandt andet et rigtigt styrehus og en ny kahyt til 40 passagerer. 25 passagerer kan sidde i frit søge luft. Vist har hun slidt nogle motorer op undervejs, og hvis han nye plancher måtte til, ligesom hun er storforbrugere af maling. Men det gode skib ligger fortsat støt, og motoren spinder. visit Viborg kender sin besøgelsestid og kredser for dronningen. Jubilæumsårets nyhed er et nyt lydanlæg.

 

Tvivlen stak dybt

 

lige inden Margrethe kom til Viborg, var der mand og mand imellem magen snak om, hvorvidt hun nu også kunne presse sig under Nybro ved Randersvej-dæmningen. Skuden stikker 90 centimeter. Der er ganske rigtigt ikke meget at give af i bund og top, og nogle gange må Skipper skrabe bunden. Også andre steder er bunden ind imellem nået, ofte i den ret lavvandede Søndersø. Ifølge en sejlivet myte gik der en løngang under Søndersø fra Viborg Domkirke til Asmild kirke. En hemmelig elskovs gang mellem munke og nonner? Man kan derfor med noget ret sige, at ”munkene banker på”, når der kommer skrabelyde fra bundplankerne. Hold bare ørerne stive.

 

En almindelig tur sejler passagererne rundt i 1 ottetal, idet en cirkel i hver sø nå sammen under Nybro. Turen begynder og slutter ved anløbsbroen i Viborgs naturlige havn ved Golf Salonen. Rederiet er fleksibelt når det gælder charter og præsentationsture, afstikkere til diverse bådebroer, og når ønsket er levende musik. Erfaringen viser, at vielser på bedst vis kan finde sted på gyngende grund. Margrethe den 1 har lagt det til vidt forskellige begivenheder i familieliv og vennelag. Majestæten påtager sig særlige roller. Sankt Hans aften holder hun således hof, idet der er tradition for, at en hel flotille mindre lystbåde følger hende.  Netop i hendes jubilæums og åbnede synes, et flot ret rekreativt vandlandskab ved Søndersøs vestlige bred. Naturligvis med Hendes Majestæt på pletten. Sønæs´ oplevelsesstien ender i en lang bro, Der er som skabt til Margrethe I. Den nye natur ligger som ”øen ved søen”, og logoet sender et klart signal herom: ”sØnæs”.

 

Byvandring til søs

 

En tur med Margrethe den 1 er ligesom en byvandring til søs. Passagererne får synsindtryk, som kun hører søsiden til. Efter en sejltur på de ferske vande får turisten og den fastboende nye indfaldsvinkler, så de med den stor appetit kan kaste sig over byen fra landsiden.

 

Set fra klos hold på Gammeltorv kan Viborg Domkirke virke en kende fantasiforladt, kønsløs. Men stik til søs og se Vor frue på bjerget. Ih, hvor har domkirken mange, spændende ansigter. Under sejlturen skifter udtrykket hele tiden. Selve midtbyen prydes af mange træer, og stadsparken Borgvold ligger som en spændende verden for sig. Fra dækket ser man, at der er fuld dækning for sloganet: ”Viborg - den grønne by med de røde tage”. Men aner middelalderbyens krogede ryg. Som en lærdommens sikre bastion rejser den nyklassicistiske Viborg Katedralskole sig. Den irrede kuppel er til stjernekiggeri. Mange steder vil bredderne ser vi den røde hestehov, også kaldt ”Bugges blod”. Denne markante lægeplante er en kærlig hilsen fra tidligere tiders mange nonner og munke.

 

Dobbelt oplevelse

 

Nørresø og Søndersø er som 2 adskilte verdener. Vasen midtpå ved salonsøen har altid sat en skillelinje. Frem til 1313 har der formentlig været en landpassage med et smalt løb lidt syd for den nuværende dæmning. På den vej kan en fornem frue en gang i 1200-tallet have tabt sit livsbælte. I alt fald dukkede et bælte op i 1954, da arbejdet med at gøre dæmningens større fik nogle små øer frem. En kopi af livbæltet er nu en del af Viborgs borgmesterkæde.

 

I 1313 blev søen dæmmet op, så vandstanden steg cirka to meter, og væk var vejen. Først i 1812 fik Viborg og Asmild igen direkte forbindelse. Fabrikant Bertel Bruun bekostede en smal og snoet dæmning, hvori salon-halvøen var en del. I 1855 fik byen den nuværende dæmning, og lagunen til dronningen over de 2 søer var hermed skabt. Lagunen – Salonsøen – er så at sige søens torv med folkeliv og glade dage. Query n, ro både og pedalbåde er til at leje. Særlig populære er de 2 svaner og andrikken. Nærmest som en gestus til jubilaren har Viborg Kommune lagt broerne om, så de fremtræder som en sø-promenade.

 

Straks ude på Nørresø ser den søfarende, at Viborg har kræset for sine institutioner. På begge sider af Randersvej har Hede selskabet og Asmildkloster Landbrugsskole ideelle pladser på første parket. Senest har Vestre Landsret på flotteste vis sluttet sig til det gode selskab. På Søndersøs Østre bred ligger Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg Handelsskolen og Markante - snart med ny rolle som folkeskole.

 

Kyst med dyster fortid

 

Ved Nørresøs nordende ligger Nørremølle som et pejlemærke. Vandmøllen Nørremølle fremstillede i sin tid malt til ølbrygning og kværnede læssevis af korn. Ligesom Søns er Nørremølle Enge med Nørremølle Å på én gang et opsamlingssted for tidens voksende flomme af regnvand og en fast invitation til en god fodtur i årstidens tegn. Vand fra 3 regnvandsbassiner og et stort opland ender her. DFF’s sejlcenter ligger som et bindeled mellem søen og engene, ligeledes med en lang, Margrethe-egnet anlægsbro.

 

For mange år siden var østsidens slugter og skrænter nøgne og vel også lidt gyselige i forhold til den trygge by. ”Helvedesdalene var det dystre navn. En lille iagttagelse: søgrundene har inspireret mange til at bygge aldeles nydelige lysthuse. En kultur, der kun lader sig se og nyde fra søsiden. Den lille skov med det spøjse navn Granada ved Nørresøs nordøstlige hjørne var lige efter første verdenskrig et yndet udflugtsmål for byfolk. Hertil sejlede også fra 1919 søens første turbåd.

 

Det rene vand

 

Engang overvejede Viborg at sikre byens vandforsyning med vand fra Nørresøs dybder. Parentetisk skal det med, at Nørresø når ned i 12 meter, mens Søndersø kun kan drive det til 7 meter. I stedet fik Viborg i 1900 et smukt vandværk, som den opmærksomme passager kan se lidt nord fra Borgvold. Lidt længere oppe ved en lille pynt stikker Nørresøbadets broer frem. Da vandet løber mod syd, har byen klogeligt forskønnet Nørresø for de store mængder kloakvand, og friluftsbadet har i mange år haft et godt ry. I dag skal der en syndflod til, før der kommer farlige mængder af kloakvand ud i søerne. I de seneste år har kommunen gjort en stor indsats for søvandet, og det er med til at gøre sejlturen til den rene nydelse. Alger hører dog naturen til

 

Hvide kitler og grønne skove

 

Søndersøs vestkyst var i mange år en blanding af industri og institutioner. Ved Sankt Scott. Mikkelsgade begyndte det hele med Viborg tugt og manufaktur hus Viborg hus: bindestreg i 1743 og i 1877 blev komplekset til sindssygeanstalt for i første omgang 300 sindssyge.

 

Området med de mange bygninger og de sirlige stier at fortsat med en del psykiatriske funktioner men har været under forvandling. Mange attraktive boliger er kommet til, det være sig i højden og drøjden. Vestdansk Center fra rygmarvsskadede har indrettet sig i nye og attraktivt beliggende bygninger. I baggrunden troner Rigshospitalet Viborg og prøver at stjæle billedet.

 

Best western golf hotel Viborg og Viborg kunsthal lige syd for dæmningen vidner om en nutid, da Kultur og turisme gør fælles sag i Viborg. Kunsthallen i den historiske brænderigård byder med skiftende udstillinger på det nyeste inden for skulptur, billedkunst og design.

 

På den modsatte bred af Asmild kirke, Klosterskoven og Forstbotanisk Have en værdig port til byens naturpark flere kilometer ind i landet. Engang var Forstbotanisk Have en forsøgsskov med omkring 150 forskellige nåletræer fra alle kroge af verden. Enkelte er til at se endnu. Nu dyrker Viborg Kommune den som en lystskov, der viser, at den sø nære natur kan være andet end vådt i vådt - som med Sønæs og Nørremølle Enge. Både Danhostel Viborg Vandrerhjem og DCU Viborg Sø-Camping nyder godt af naboskabet. 

 

Amtmandens Bro ligger, hvor Søndersø glider over i Søndermølle Å, søernes afløb. Bronavnet lyver ikke, for en amtmand skænkede pengene til broen, som ligger der ude i engen som en lokkende ellepige. Den minder om de gode ture omkring søerne - Nørresø rundt er på 5,4 km, Søndersø rundt er på 5,6 km. Åen peger mod Søndermølle og hele det vanddrevne industrieventyr sydøst for Viborg. Et spændende historisk kapitel for sig, og et lille stykke landbokultur holder også stædigt stand her.

 

Alene den friske søluft og den blide duven gør en tur med det gode skib Margrethe I til en lise.

 

Rigtig god sejltur!


(JesperOvergaard)