Privatlivs- og cookiepolitik - Margrethe1.

 

 

Dataansvar

 

Foreningen Margrethe1, der driver turbådssejlads med Margrethe1, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der handler om, hvordan vi behandler personoplysninger og  håndterer data bedst muligt.

 

Foreningen Maegrethe1er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig ,og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det hos:

Kontaktperson: Hans Gammelgaard

Telefonnr.: 53 63 28 70

Mail: info@margrethe1.dk

Website: www.margrethe1.dk

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de formål, der er nævnt i denne politik, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

 

Behandling af persondata


Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, eller hvis du benytter vores kontaktformular.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer og geografisk placering. I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Det vil typisk være i forbindelse besvarelse af din henvendelse. Disse oplysninger bruges til at besvare din henvendelse til os.

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

Oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse fra personer og virksomheder, som via hjemmesiden www.margrethe1.dk eller på anden måde bestiller sejlads med båden Margrethe1.

 

Sådanne oplysninger indsamles kun ved bestilling af sejladser til brug ved udfærdigelse af bookingkontrakt.

 

Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, indsamler vi ikke.

 

Formål med behandling af personoplysninger.

Oplysningerne bruges til at besvare din henvendelse til os, måle trafikken på vores hjemmeside samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at bestille en sejlads. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål, når der er en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er:

 

  • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med kunden.
  • Vores legitime interesser i betalings- og opkrævningshåndtering til udstedelse af faktura og kontrol af betaling
  • Som led i vores aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.

 

 

Samtykke

 

Vores behandling af personoplysningerne baserer sig på frivilligt afgivne oplysninger i forbindelse med bestilling af sejladser.

 

Videregivelse af personoplysninger.

 

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. Vi videregiver ikke personoplysninger til markedsføring uden samtykke.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger.

 

Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra bestilling af en sejltur og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

  • Bogføringsbilag skal gemmes i fem år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
  • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i fem år efter bestilling af sejladsen.

 

Oplysningerne opbevares i øvrigt kun i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 

Dine rettigheder


Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Revidering af privatlivspolitikken.

 

Efter eventuelle ændringer vil den til enhver tid gældende privatlivspolitik være tilgængelig på vores websted.

 

 

 

Dette websted ejes af Foreningen Margrethe, CVR: 43180320.